• สันติศึกษา: คุณภาพที่คู่ควรกับสังคมโลก

    ชีวิต ชุมชน องค์กร และสังคมโลกกำลังเผชิญหน้ากับสงคราม ความขัดแย้ง และความรุนแรง  มหาจุฬาฯ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ตระหนักรู้วิกฤตการณ์ดังกล่าว จึงผนึกกำลังกันสร้างหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา ขึ้นมาตอบโจทย์ชีวิต และสังคมยุคปัจจุบัน   “สันติภาพ” จึงมาพร้อมๆ กับคำว่า “คุณภาพ”  หลักสูตรสันติศึกษาเป็นหลักสูตรที่ได้รับการประเมินจากการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนผลการประเมินอยู่ที่ 4:24 และเป็นหลักสูตรที่ได้รับผลคะแนนการประเมินเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัย 2 ปีติดต่อกันจากจำนวน 200 กว่าหลักสูตร     ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรระยะ 5 ปี เพื่อมุ่งไปสู่ TQR เพื่อขึ้นบัญชีในฐานของ สกอ. และเพื่อการันตีถึงทิศทางในการพัฒนาวิศวกรสันติภาพเพื่อให้เป็นผู้นำด้านสันติภาพออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิผล ทั้งเพียบพร้อมด้วยสันติภาพภายใน และทักษะการใช้เครื่องมือในการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในบริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป    ข่าวดีล่าสุดที่บ่งบอกว่า หลักสูตรสันติศึกษามีคุณภาพที่คู่ควรกับการพัฒนาวิศวกรสันติภาพที่มีจิตสาธารณะ อุทิศตนทำงานรับใช้สังคมโลก คือ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ประกาศรับทราบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่าน เพื่อยืนยันว่า…

    Read more

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

May 2018
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ 081-480-3374, 081-875-9154, 02-623-5393 โทรสาร 035-248-099 www.ps.mcu.ac.th