จะมัวลังเลรั้งรออะไร!!? ก้าวข้ามประตูไปซิ!!! 180

54

จะมัวลังเลรั้งรออะไร!!? ก้าวข้ามประตูไปซิ!!!

ในขณะที่เรากำลังจะข้ามพ้นประตูอะไรบางอย่าง…
ประตูความสำเร็จ
ประตูสวรรค์ฯลฯ
มักจะมีคำถามตามมามากมายในช่วงวินาทีของการก้าวข้าม…
เราจะข้ามได้หรือ??!!?
เรามีศักยภาพเพียงพอแล้วหรือ!!?!?
และหลายครั้ง
ในขณะที่กำลังจะก้าวข้ามประตูอยู่นั้น
เราไม่ได้สนใจศักยภาพของเราที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม
หากแต่เรากลับไปสนใจดวงตาหลายๆ คู่ ซึ่งกำลังจ้องมองมาที่เรา

คำถามคือ…
เรากำลังลังเลและหวาดกลัวอะไรหรือ??!?
แม้ปากจะบอกว่า… ไม่กลัว!!!
ถ้าอย่างนั้น
ทำไมเราจึงไม่ข้ามประตูไปล่ะ!!!
ไม่มั่นใจอะไรหรือ??? จึงยืนคิดอยู่นานเช่นนั้น!!

หลายครั้ง
เราเพียรพยายามอย่างหนักกว่าจะมาถึงปากประตู…
แต่เมื่อมาถึงจุดที่เราจะข้ามประตู
เพื่อก้าวเดินไปสู่ความหมายใหม่บางอย่าง
เรามักจะมีคำถาม และหยุดถามตัวเอง
และบางครั้ง การตอบคำถามมักจะกินเวลานาน
นานเท่าๆ กับระยะเวลาที่เราเดินทางมาถึงจุดที่เราหยุดอยู่
หรือนานมากกว่านั้น

ความยากจึงไม่ได้อยู่ที่ “จุดแรก” ที่เราเริ่มต้นเดินทางมา
หากแต่ตวามยากอยู่ที่ “การรวบรวมหัวใจ และความกล้า”
เพื่อการก้าวพ้นเส้นแบ่งของประตูความยาวไม่ถึงเมตร!!!!

จุดที่สตีฟ จอบส์แห่งแอปเปิล
จุดที่บิล เกตส์ แห่งไมโครซอพต์
จุดที่ริชาร์ด แบรนสันแห่งเวอจิ้น แอร์ไลน์
ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยไปแสวงหาความหมายใหม่ของชีวิต

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จุดที่เจ้าชายสิทธัตถะผู้เพียบพร้อมด้วยความอิ่มเอมทางกาย
ได้ตัดสินใจละทิ้งสิ่งเหล่านั้น
เพื่อออกจากราชวังเข้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

อย่าสงสัยในความสามารถของตั
อย่าหวาดกลัวต่อปัญหาและอุปสรรค
อย่าชะงักกับสายตาที่กำลังเมียงมอง

จะมัวรั้งรอ และลังเลไปเพื่อประโยชน์อันใด!!!
รวบรวมความกล้าแล้วก้าวข้ามประตูไปซิ!!!

 

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th