จุดเด่นของหลักสูตร 1021

จุดเด่นโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา

เริ่มต้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสันติภาพขึ้นภายในใจ โดยการใช้หลัก “สมาธิ” มาเป็นเครื่องมือพัฒนาสติให้มีภูมิคุ้มกัน และมีปัญญาที่เฉียบแหลม เพื่อให้สามารถทนต่อกระแสของอคติ มีใจกว้าง อดทนและยอมรับต่อความแตกต่างอย่างมีสติ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ร่วมสนับสนุนหลักสูตรโดยการพัฒนานักสันติภาพ และนักประณีประนอมโดยการฝึกภาคปฏิบัติในศาล ชุมชน และองค์กรต่างๆ ภายใต้บันทึกการลงนามความร่วมมือระหว่าง ๓ สถาบัน

คณาจารย์และอาจารย์พิเศษที่หลักสูตรจะเชิญมาบรรยาย ประกอบด้วยนักวิชาการ และนักปฏิบัติการด้านสันติภาพที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์ และทำงานด้านสันติภาพ และเขียนหนังสือ ตำรา และงานวิจัยด้านสันติภาพ

ผู้เรียนจะเรียนใน “ห้องสันติภาพ” ที่มีอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา (Facilities)ที่ครบครันและได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของการศึกษาเพื่อสันติ มีสวนปัญญา (WizPark) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต และมุมศึกษาค้นคว้าได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร

 

remark

Similar articles

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

December 2018
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ 081-480-3374, 081-875-9154, 02-623-5393 โทรสาร 035-248-099 www.ps.mcu.ac.th