ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ งานวันสันติภาพสากล 97

The_Disruptor_ของเมืองไทย
สติดิจิทัลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก
งานสัมมนาฟรีดีแห่งปีวันสันติภาพ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ
งานวันสันติภาพสากล
ภายใต้หัวข้อเรื่อง #สติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ

ฟังการบรรยายพิเศษ
จาก The Disruptor เมืองไทย
ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีย์ สุวรรณสวัสดิ์ : Mindful Digital: Changing our life Changing the world : #สติดิจิทัลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก

ในวันเสาร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิเศษสุด

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า
เพื่อรับของที่ระลึกในงานและหนังสือทางวิชาการ ฟรีเลี้ยงอาหารเช้า อาหารว่าง และอาหารเที่ยงผู้ร่วมงานทุกท่าน ชมนิทรรศการนวัตกรรมทางวิชาการและงานวิจัยด้านสันติวิธีการจัดการความขัดแย้งการป้องกันความขัดแย้งผ่านพุทธสันติวิธี และเครื่องมือเสริมสร้างสังคมสันติสุข

รับข่าวสารงานวันสันติภาพและสมัครเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://line.me/R/ti/g/ZUDLB0S2-K

ลงทะเบียนฟรี

เพื่อเข้าร่วมงานวันสันติภาพสากล เพื่อรับของที่ระลึกและหนังสือ ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ มจร วังน้อย (สมัครภายในวันที่ 14 กันยายนเท่านั้น)

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th