งานทอดถวายผ้ากฐิน ณ วัดท่าคอยนาง จ.ศรีสะเกษ ปี 2562 28

ขอเชิญพี่น้องชาวสันติศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมเป็นเจ้าภาพ เนื่องในงานทอดถวายผ้ากฐิน ณ วัดท่าคอยนาง จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 23-26 ต.ค. 62 (รวม 4 วัน) โดยวันเสาร์ที่ 26 ต.ค. เป็นวัดทอดถวายผ้ากฐิน

ขอความกรุณาตอบรับเข้าร่วมงานก่อนวันที่ 10 ต.ค. นี้นะครับ ตามลิงค์ด้านล่าง
กดลิ้งนี้ได้เลยครับ >> กดลิ้งสมัคร

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th