เปิดบ้านสันติต้อนรับแม่ครูพ่อครูจากสุรินทร์ 49

a4
๖ สิงหาคม ๕๖ สถาบันภาษา และโครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ได้มีโอกาสเปิด”บ้านสันติ” ต้อนรับ “แม่ครูพ่อครู” จาก อ.สังขะ จังหวัดสรินทร์ มาเยี่ยมชมสถาบันภาษา และโครงการสันติศึกษา ภายใต้การนำของอาจารย์มหาวิชาญ สุวิชาโน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม มหาจุฬาฯ ซึ่งมีถิ่นกำเนิด ณ อำเภอแห่งนี้ พร้อมกันนี้ ได้ถือโอกาสบรรยายแลกเปลี่ยนในโอกาสใกล้วันแม่หัวข้อ เรื่อง “แม่ครูเบิกบาน การงานเป็นสุข” สิ่งที่ย้ำเน้นคือ หัวใจการเป็นแม่คือความรัก ในขณะที่ครูส่วนหนึ่งเน้นความรู้ ฉะนั้น การเป็นแม่ครูจึงต้องเน้นให้ความรู้ (IQ) เคียงคู่ความรัก (EQ)
a2
a3

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th