เรากำลังอัฟเดท..ให้ท่านอยู่ครับ

ID 59011205060
ชื่อ พระโกวิท  พลญาโณ (การะเกตุ)

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ วัดวิจิตรการนิมิตร ถนนบางแวก ซ.จรัญสนิทวงศ์13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

อีเมล์ epot2518@gmail.com

ID 59011205062
ชื่อ พระมหาพลกฤษณ์  ฐิตเมธี (ดรที)

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700

อีเมล์ Polkrish_27@hotmail.com

ID 59011205063
ชื่อ พระวีรพจน์  ชาครธมฺโม (ผลจันทร์)

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ วัดวิจิตรการนิมิตร ถนนบางแวก ซ.จรัญสนิทวงศ์13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

อีเมล์ epot2518@gmail.com

ID 59011205064
ชื่อ พระสมพงษ์  ชินวํโส (วิสัย)

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

ID 59011205065
ชื่อ ด.ต.หญิงจงลักษณ์  เผือกผิววงศ์

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ 61/246 ซ.คู้บอน 36 ถ.รามอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

อีเมล์ JungLuck11@hotmail.com

ID 59011205066
ชื่อ นางชนาภา  ศรีวิสรณ์

 

ตำแหน่ง/อาชีพ เจ้าของกิจการ

ที่อยู่ 144/111 3นันทวัล หมู่.3 ซอย.คู้บอน 27 ถนน.รามอินทรา แขวง.ท่าแร้ง เขต.บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

อีเมล์ chanapa6355@yahoo.com

ID 59011205067
ชื่อ นายชัชเชช  หาญประชุม

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

อีเมล์ junjaonotkub@gmail.com

ID 59011205068
ชื่อ นางปัญจรีย์  จุลไกรอานิสงส์

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ 211/50 หมู่ 4 หมู่บ้านภัสรี ซ.ภัสรี 1/4 ถ.พุทธมลฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160

อีเมล์ panjaree_j@hotmail.com

ID 59011205069
ชื่อ นางพัฒน์ณิชา  สายโรจน์พันธ์

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ 6-6/1 ซ.รามอินทรา 73 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230

อีเมล์ Patnicha_8662@hotmail.com

ID 59011205071
ชื่อ นายศรคม  เผือกผิววงศ์

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ 61/246 ซ.คู้บอน 36 ถ.รามอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

อีเมล์ Sornkompo@gmail.com

ID 59011205072
ชื่อ นายอัศวิน  วาจางาม

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ……………………..

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ ……………………..

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th