กำลังอัฟเดทให้ อยู่ครับ…

ID 6001205130
ชื่อ พระมหาณัฏฐ์  สติเวปุลฺโล (รัตนโชติ)

 

ตำแหน่ง/อาชีพ พระนักเผยแผ่

ที่อยู่  วัดทองนพคุณ 103/4  ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซอย 17 แขวง คลองสาน เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

อีเมล์ laos2526@hotmail.com

ID 6001205131
ชื่อ พระบารมี  นนฺทธมฺมิโก (นนท์พละ)

 

ตำแหน่ง/อาชีพ นักจัดการงานทั่วไป มจร

ที่อยู่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน ดี 79 ม.1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

อีเมล์ mr.saambaidee@gmail.com

ID 6001205132
ชื่อ พระไพรงาม  อาจารสุโภ (ทองนาค)

 

ตำแหน่ง/อาชีพ เจ้าอาวาส

ที่อยู่ วัดซำผักแว่น บ.ซำผักแว่น  ม.9 ซ.ภูเงิน-ซำผักแว่น ถ.ภูเงิน-ซำผักแว่น อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

อีเมล์ Sam429707@gmail.com

ID 6001205133
ชื่อ นายจิรายุ วงษ์ช่างหล่อ

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอพร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิสแอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ 440 ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600

อีเมล์ ……………………..

ID 6001205134
ชื่อ นางสาวปิยวรรณ วิทูรัตน์

 

ตำแหน่ง/อาชีพ Key Account Sales Executive

บริษัท แกลโลไทย จำกัด

ที่อยู่ 602/123  I House ถ.พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อีเมล์ pookclassic9698@gmail.com

ID 6001205135
ชื่อ นางสาวภิลักษณ์ชญา วัยวุฒิ

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี

ที่อยู่  41/1 หมู่บ้าน มาลัยทอง ซอย มาลัยทอง ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน-นาป่า อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20000

อีเมล์ piluckchaya@hotmail.com

ID 6001205136
ชื่อ นางสาววิชาภรณ์  แก้วศรี

 

ตำแหน่ง/อาชีพ Contacts Customer Service  บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด

ที่อยู่  40/52 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

อีเมล์ clenis.pirate@gmail.com

ID 6001205137
ชื่อ นางสาวสิริวรรณ โชติรัตน์

 

ตำแหน่ง/อาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ บริษัท สักสิริเทรดดิ้ง(2012) จำกัด

ที่อยู่ 8/21  ซ.วังหลัง 7 แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บากกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

อีเมล์ zedes.apk@gmail.com

ID 6001205138
ชื่อ นางสาวอรรพรรรณ  ศรีรักษ์

 

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้บริหารของบริษัท Unicity

ที่อยู่ ……………………..

อีเมล์ rcdimainoon@gmail.com

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th