ID 5901105070
ชื่อ พระสมุห์วิญญู  ภูริปญฺโญ (สีวงค์ดี)

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ที่อยู่ 132 วัดไผ่เงินโชตนาราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

อีเมล์ uri.vinyu@gmail.com

ID 5901105071
ชื่อ พระมหาดนัย  อุปวฑฺฒโน (ศรีจันทร์)

ตำแหน่ง/อาชีพ นักจัดการงานทั่วไป  หลักสูตรสันติศึกษา มจร.

ที่อยู่ 321 ม.12 วัดอรัญญวิเวก ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210

อีเมล์ danai.sri@mcu.ac.th

ID 5901105072
ชื่อ นายกนิษฐ์  วงศ์บุญมาก

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ บมจ ธนาคารกรุงไทย

ที่อยู่ 111/166 ม.3 ถ.อัจฉริยะพัฒนา ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

อีเมล์ kwongbun@ktb.co.th

ID 5901105073
ชื่อ พันเอกกิตติพงษ์  พุทธิมณี

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

ที่อยู่ 1143/71 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

อีเมล์ sean2738@gmail.com

ID 5901105074
ชื่อ นางสาวกุลธิดา  ลิ้มเจริญ

ตำแหน่ง/อาชีพ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

อีเมล์ kulatida@outlook.com

ID 5901105075
ชื่อ นางจารุณี  สิงหกุล

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  ผู้บริหารสำนักงานเขต  สำนักงานเขตจตุจักร  บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ที่อยู่ 89/86 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

อีเมล์ jarunee.singhagul@ktb.co.th

ID 5901105076
ชื่อ นายฉลอง  ช่วยธานี

ตำแหน่ง/อาชีพ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่อยู่ 48/6 ม.3 ซ.ร่วมพัฒนา 1 ถ.วัดบางบัวทอง ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

อีเมล์ ……………………..

ID 5901105078
ชื่อ นางชูจิต  พันธุมจินดา

ตำแหน่ง/อาชีพ ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน หจก.พรเกษม

ที่อยู่ 2/263 หมู่บ้านพงษ์เพชร ม.6 ซ.แจ้งวัฒนะ43 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

อีเมล์ chujit.p@hotmail.com

ID 5901105079
ชื่อ นายณัทพล  ชินกุลกิจนิวัฒน์

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้ประนีประนอม ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ที่อยู่ 236/15 ถ.เขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

อีเมล์ ton301301@gmail.com

ID 5901105080
ชื่อ นางสาวธัศฐ์ชาพัฒน์  ยุกตานนท์

ตำแหน่ง/อาชีพ ประธานกรรมมการ บจก.ทวีออร์คิดส์พร้อบเบอร์ตี้ (ประเทศไทย)

ที่อยู่ 100/225 หมู่บ้านมณียา ถ.รัตนาธิเบศร์ ซ.ท่าอิฐ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อีเมล์ 30rchid.co.51@gmail.com

ID 5901105081
ชื่อ พันเอกหญิงธิดารัตน์  วิเศษศักดิ์

ตำแหน่ง/อาชีพ ข้าราชการบำนาญกองทัพบก

ที่อยู่ 1564/105 ม.พิบูลย์บางซื่อ ถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

อีเมล์ tidarat6559@gmail.com

ID 5901105082
ชื่อ พ.ต.อ.ธีรพันธ์  นิธิภณยางสง่า

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กก.สส.บก.ภ.7

ที่อยู่ ชิตพงษ์ ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 10150

อีเมล์ ……………………………..

ID 5901105083
ชื่อ นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน

ตำแหน่ง/อาชีพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 8/555 หมู่บ้านลัดดาวิลล์ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.3 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

อีเมล์ mailnonglak@gmail.com

ID 5901105084
ชื่อ นายนนท์ปวิชช์  สุจริต

ตำแหน่ง/อาชีพ หัวหน้าส่วน ทำงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงไทย

ที่อยู่ 291/404 Blocs 77 Condominium ซอยสุขุมวิท77 ถ.อ่อนนุช แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม. 10260

อีเมล์ nonpavich.sujarit@ktb.co.th

ID 5901105085
ชื่อ นายบัญชา  ฮ้อแสงชัย

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้จัดการโชคพูนผลคอนสตรักชั่น

ที่อยู่ 49/143 ม.4 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

อีเมล์ bancharcpp@hotmail.com

ID 5901105086
ชื่อ นายบารมี  หงส์วณิชย์กุล

ตำแหน่ง/อาชีพ  ประธานบริษัท

ที่อยู่ 229/9 หมู่บ้านเอื้องหลวง ซ.สิทธิชัน ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี56 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

อีเมล์ ……………………..

ID 5901105087
ชื่อ นางสาวบุณณดา  สุปิยพันธุ์

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (อิสระ)

ที่อยู่ 1529/683 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600

อีเมล์ ayehello@hotmail.com

ID 5901105088
ชื่อ นางสาวผุสดี  รุ่งเรืองผดุง

ตำแหน่ง/อาชีพ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ที่อยู่ 316/96 หมู่บ้านโนเบิลทารา ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

อีเมล์ phudsadee45@gmail.com

ID 5901105089
ชื่อ นายภูภณัช  รัตนชัย

ตำแหน่ง/อาชีพ อาจารย์

ที่อยู่ 69 ม.1 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

อีเมล์ unique2554@gmail.com

ID 5901105090
ชื่อ นายมีชัย  ภัทรเปรมเจริญ

ตำแหน่ง/อาชีพ ที่ปรึกษา บจก.สยามพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ 50/101 หมู่บ้านปัญจทรัพย์พาร์ค ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

อีเมล์ mechaip@hotmail.com

ID 5901105091
ชื่อ นายมากูล  คชชา

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค ๒

ที่อยู่ 52 ถ.เนตรดี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

อีเมล์ tote6996@yahoo.com

ID 5901105092
ชื่อ นางสาวยุพเรศ  จังพานิช

ตำแหน่ง/อาชีพ นักบริหารงาน 7 การประปานครหลวง

ที่อยู่ 341/16 ซอยพหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

อีเมล์ hello_ooh@hotmail.com

ID 5901105093
ชื่อ นางสาวรุ่งรัตน์  สุวนาคกุล

ตำแหน่ง/อาชีพ นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่ 513/81 หมู่บ้านชัยมงคล ซ.จรัญสนิทวงศ์37 ถ.สนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

อีเมล์ rungrat31@yahoo.com

ID 5901105094
ชื่อ นางลัดดา  เฉลิมกาญจนา

ตำแหน่ง/อาชีพ กรรมการบริษัท เนสต์คอนกรีตจำกัด/ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ที่อยู่ 37 อาคารไอทีเอฟ ถ.นราธิวาชราชนครินท์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

อีเมล์ ladda1604@yahoo.com

ID 5901105095
ชื่อ นายวราวุฒิ์  บูลกุล

ตำแหน่ง/อาชีพ กรรมการผู้จัดการโรงแรมมา, บริษัท มาบูลกุล จำกัด

ที่อยู่ 87/53 หมู่บ้านลดาวัลย์ ถ.สาทร-ราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

อีเมล์ pepe15429@msn.com

ID 5901105096
ชื่อ นางศรีลัดดา  อุทยารัตน์

ตำแหน่ง/อาชีพ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่อยู่ 143/14 หม่บ้านมณีรินทร์ ซ.13 ถ.345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

อีเมล์ sriladda_n@yahoo.com

ID 5901105098
ชื่อ ว่าที่ พ.ต.สมบัติ  วงศ์กำแหง

ตำแหน่ง/อาชีพ เจ้าของสำนักกฎหมาย สำนักกฎหมายสมบัติ วงศ์กำแหง

ที่อยู่ 648 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ม.6 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250

อีเมล์ sombatlaw@gmail.com

ID 5901105099
ชื่อ นางสีฟ้า  ณ นคร

ตำแหน่ง/อาชีพ ที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ

ที่อยู่ 43/121 หมู่บ้านซิติทาวน์โฮม ซ.ลาดพร้าว80แยก26 ถ.สาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

อีเมล์ sfnanakorn@gmail.com

ID 5901105100
ชื่อ นางสาวสุรางค์  ตันติวิญญูพงศ์

ตำแหน่ง/อาชีพ หัวหน้าห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน

ที่อยู่ 88/32 ซ.สาทร 11 แยก 5 ถ.สาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

อีเมล์ sutanti@hotmail.com

ID 5901105101
ชื่อ นางสาวสุวรรณี  ฮ้อแสงชัย

ตำแหน่ง/อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย/QMR (Quality Management Representative) GTA international

ที่อยู่ 111/11 หมู่บ้านภัทรไพรเวท 2 หมู่ที่ 2 ซอย 4 ถ.ปทุม-สามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

อีเมล์ suwanee.horsaengchai@gmail.com

ID 5901105102
ชื่อ นายอนุชา  อัศวเดชารักษ์

ตำแหน่ง/อาชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้องภพ ทรานสปอร์ต จำกัด

ที่อยู่ 555 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

อีเมล์ dktp@outlook.com

ID 5901105103
ชื่อ นายอภิชาติ  กุลพงษ์วาณิชย์

ตำแหน่ง/อาชีพ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

ที่อยู่ 47/362 ซ.นิมิตใหม่ 40 ถ.นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510

อีเมล์ apichart.kpwn@gmail.com​

ID 5901105104
ชื่อ นางสาวอัจฉรา  นิลรัตโนทัย

ตำแหน่ง/อาชีพ ผู้จัดการสาขา หจก.ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์

ที่อยู่ 257 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.สะแม อ.สะแม จ.ชุมพร 86170

อีเมล์ crm5gsm@gmail.com

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th