งานดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ สันติศึกษา

ดาวน์โหลด อ่านงาน สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรสันติศึกษา ตามลิงค์ ที่ท่านต้องการ ได้เลยครับ

ระดับปริญญา โท

รุ่นที่ 6 >>> กดดาวน์โหลดที่นี่ <<<

รุ่นที่ 7 >>> กำลังศึกษาอยู่ <<<

ระดับปริญญา เอก

รุ่นที่ 3 >>> กดดาวน์โหลกได้ที่นี่ <<<

รุ่นที่ 4 >>> กำลังศึกษาอยู่ <<<

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th