f1 ID 5601405001

ชื่อ นางกรธิดา เดียวเจริญ

ตำแหน่ง ประธานโหราศาสตร์

ที่ทำงาน สถาบันโหราศาสตร์พลังทิพย์

ที่อยู่ 64/77 ม. 6 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240

อีเมล korntida222@gmail.com

a1 ID 5601405002

ชื่อ พระมหากิตติ์ธเนศ อานนฺโท

ตำแหน่ง เลขาเจ้าคณะตำบล

ที่ทำงาน วัดประสิทธิ์คุณากร

ที่อยู่ วัดประสิทธิ์คุณากร หมู่ 1 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130

อีเมล paga0123@hotmail.com

v1 ID 5601405003

ชื่อ นายกิตติธร สำราญรื่น

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ /ฝ่ายกฎหมาย

ที่ทำงาน บมจ. อยุทธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส

ที่อยู่ 501/121 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

kittithorn.samranruen@krugsri.com

f6 ID 5601405004

ชื่อ นางสาวกุลปวีย์ เสน่ห์สมบูรณ์

ตำแหน่ง ผู้บริหาร บริษัท เค.เอส.บิวตี้ จำกัด

ที่ทำงาน บริษัท เค.เอส.บิวตี้ จำกัด

ที่อยู่ 35/92 หมู่ 8 ซง 14/2 ถ.คลองปะปา ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล toi.ting@windowslive.com

v2 ID 5601405005

ชื่อ นางคชาภรณ์ คำสอนท

าตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ
ที่ทำงาน สำนักงานพรพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่อยู่ 7 หมู่บ้านศรีวรา ถ.รามคำแหง ซ.36/1 แยก 3 ข.หัวหมาก ข.บางกะปิ กทม 10240

อีเมล jim192501@hotmail.com

v3 ID 5601405006

ชื่อ นางสาวจรรยา ศิริอรรถ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส
ที่ทำงาน บมจ.ท่าอากาศยานไทย สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่อยู่ 485/3 หมู่ 2 ซ เพิ่มสิน คลองถนน สายไหม กทม . 10220

อีเมล chanya.s@airportthai.co.th

v7 ID 5601405007

ชื่อ พระมหาจรูญโรจน์ ทีปงฺกโร

ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัด

ที่ทำงาน วัดบ้านห้วยน้ำขาว
ที่อยู่ วัดบ้านห้วยน้ำขาว เลขที่ 955 ม. 2 ต.บ้าน

เก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

อีเมล Roj_19169@windowslive.com

v8 ID 5601405008

ชื่อ พระมหาชานนท์ ธมฺมวโร

ตำแหน่ง เลขารองเจ้าคณะอำเภอ

ที่ทำงาน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ที่อยู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 227 ต.บ้านใต้
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

อีเมล chanon_aph@hotmail.com

v9 ID 5601405009

ชื่อ นางณัฏฐกาญจ์ เชาวนา

ตำแหน่ง รับราชการ

ที่ทำงาน โรงพยาบาล
ที่อยู่ 68/42 ม.2 บ้านจันทรเลค บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190

อีเมล soi.wana@gmail.com

v4 ID 5601405010

ชื่อ พ.จ.อ.ณัฐศิษย์ เดชาพิพัฒน์กุล

ตำแหน่ง รับราชการ
ที่ทำงาน กองพัฒนากำลังรบ

ที่อยู่ 10/498 ซ.เพชรเกษม หนองแขม กทม. 12130

อีเมล nattasit_38@yahoo.co.th

v5 ID 5601405011

ชื่อ พระมหาดนัย อุปวฑฺฒโน

ตำแหน่ง พระลูกวัด
ที่ทำงาน วัดอรัญญวิเวก

ที่อยู่ วัดอรัญญวิเวก เลขที่ ๓๒๑ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
อีเมล dsrichan@gmail.com

v6 ID 5601405012

ชื่อ พระธวัชชัย อนามโย

ตำแหน่ง ประธานสำนักสงฆ์

ที่ทำงาน สำนักสงฆ์ป่าพุทธาวาส

ที่อยู่ สำนักสงฆ์ป่าพุทธาวาส หมู่ 9 วังกระแจะ
ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

c7 ID 5601405013

ชื่อ ร.ต.ต.ธวุฒิ เพ็ชรแก้ว

ตำแหน่ง รอง สว.คค.4 บล.ส.1

ที่ทำงาน กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ที่อยู่ 89/89 ม. 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

อีเมล tawat_27@hotmail.com

f2 ID 5601405014

ชื่อ นางสาวนัทธมน แก้วแดง

ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจที่ทำงาน ที่บ้านปทุมธานี
ที่อยู่ 12/10 หมู่ 11 ซ.จำรัส ถนนเลียบคลองห้า
ต.คลองห้า อ..คลองห้า จ.ปทุมธานี 12120

อีเมล easytime2012@gmail.com

c8 ID 5601405015

ชื่อ นางประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสมรรถภาพฯ

ที่ทำงาน สำนักพัฒนานิสัย กรมราชทัณฑ์
ที่อยู่ 198/38 หมู่บ้านซ.ร่งเรือง 6 อ. บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

อีเมล oom111666@gmail.com

c9 ID 5601405016

ชื่อ นายประสิทธิ์ ลาภพิทักษ์มงคล

ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ
ที่อยู่ บ.เฮงเทพราชการค้าไม้ จก. 36/1หมู่ 1
ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

อีเมล PRASITHAPPY@gmail.com

f4 ID 5601405017

ชื่อ นางพัชรินทร์ มั่นปาน

ตำแหน่ง นักการเมือง (ส.ส.)

ที่ทำงาน รัฐสภา

ที่อยู่ 449/409 หมู่ที่ 12 ถ.สุรินทร์ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

c1 ID 5601405018

ชื่อ นางภรอาภา ถาวรธวัช

ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ ประธานกรรมการ
ที่ทำงาน บ.ซี.ที.แลนด์ จำกัด

ที่อยู่ 53 หมู่ 3 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก

อีเมล addyfolkart@gmail.com

c2 ID 5601405019

ชื่อ พ.ต.ท.มนตรี คงเตี้ย

ตำแหน่ง ครูสอน/เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ที่ทำงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.วังน้อย

ที่อยู่ 1669/1188 หมู่ 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

อีเมล kongmontri@hotmail.com

c3 ID 5601405020

ชื่อ น.ส.ลักษณ์สุมณฑ์ แสงสุวรรณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ที่ทำงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

ที่อยู่ 161 ซ.สุขสวัสดิ์ 52/2 แขวงราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

f5 ID 5601405021

ชื่อ นางยุวดี บำรุงบุตร

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

ที่ทำงาน บ.ชะลออพาร์เม้นท์ที่อยู่ 100/5 หมู่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองจ.ปทุมธานี 12000

อีเมล k.yuwadeeb@gmail.com

v13 ID 5601405022

ชื่อ นางวิไลวรรณ ทวิชศรี

ตำแหน่ง รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่ทำงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 86 หมู่ 1 สามัคคี 36 ถ.สามัคคี ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000

อีเมล vilaiwantoi@gmail.com

v14 ID 5601405023

ชื่อ พระวิศรุต ถิรสทฺโธ

ตำแหน่ง เลขาเจ้าคณะอำเภอ

ที่ทำงาน วัดถ้ำเขาชะอางค์ที่อยู่ วัดถ้ำเขาชะอางค์ หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71260

อีเมล mcu-pudtabud@hotmail.com

v15 ID 5601405024

ชื่อ พระวีระศักดิ์ ชยธมฺโม

ตำแหน่ง ครูพระสอนศีลธรรม

ที่ทำงาน วัดปัญญานันทาราม
ที่อยู่ วัดปัญญานันทราราม เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อีเมล rainyz_22@hotmail.com

v10 ID 5601405025

ชื่อ พระครูสุชาติกาญจนวงศ์

ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลที่ทำงาน วัดเขาวงพระจันทร์
ที่อยู่ 289 หมู่ 3 ถ.หนองฝ้าย-เขาวงศ์ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210

อีเมล kung_aupr@hotmail.com

v11 ID 5601405026

ชื่อ นางสุนีย์ อภิชาติกุลชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองตรวจจ่าย

ที่ทำงาน ฝ่ายการเงิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 24/46 หมู่ 7 ซ.กรุงเทพนนท์ ถ.กรุงเทพ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อีเมล sunee.api@tat.or.th

v12 ID 5601405027

ชื่อ นายสุดตา ประทุมมาศ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการแคมป์สน

ที่ทำงาน ศูนย์ปฏิบัติแคมป์สน
ที่อยู่ 78 หมู่ที่ 7 ซ.บ้านประชาสุขสันต์ ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270

c10 ID 5601405028

ชื่อ น.ส.สุนันทา เอ๊าเจริญ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ที่ทำงาน รพ.สามพราน (ห้องคลอด)

ที่อยู่ รพ.สามพราน (ห้องคลอด) ต.ท่าตลาด
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

อีเมล superjoylr@gmail.com

c4 ID 5601405029
ชื่อ นายสุรวุฒิ บูลกุล

ตำแหน่ง กรรมการ

ที่อยู่ 159/64 แสนศิริคอนโด ห้อง 2003 ซ.มหาดเล็กหลวง 2 ถ.ราชดำริ ต.ลุมพินี เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล suravut715@gmail.com

โทรศัพท์ 08-1821-8854

 

c5 ID 5601405030

ชื่อ นายสุวิทย์ กล้าขยัน

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ที่ทำงาน สำนักงานสวัสดิการฯ จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ 26 หมู่ 4 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 30270

อีเมล wararat.s@labour.mail.go.th

f3 ID 5601405031

ชื่อ นายสุเทพ ตรีสุข

ีตำแหน่ง พนักงานบริษัท

ที่ทำงาน ธนาคารธนชาต

ที่อยู่ 52/16 หมู่ 5 ถ.วัดเวฬุวนาราม 23 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

อีเมล tep3045995@hotmail.com

c6 ID 5601405032

ชื่อ พระอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะปฏิบัติธรรม
ที่ทำงาน วัดราษฏร์บูรณะ

ที่อยู่ วัดราษฏร์บูรณะ บางปะกอก ราษฏร์บูรณะ กทม. 10140

อีเมล wachirapunyoo@hotmail.com

f7 ID 5601405033

ชื่อ นายอติชาต ตันเจริญ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำศูนย์สันติวิธีและธรรมาภาบาล ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ที่ทำงาน สำนักกิจการนิสิต ม.ธุรกิจบัณฑิต

ที่อยู่ 18/339 อาคารลุมพินีเพลสรัชดา-ท่าพระบุคคโล ธนบุรี กทม.10600

อีเมล tankhung@hotmail.com

f8 ID 5601405034

ชื่อ น.ส.อภิรดี สวนะปรีดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ที่ทำงาน บมจ.ท่าอากาศยานไทย สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่อยู่ 145 พหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

อีเมล aperadee.s@airportthai.co.th

f9 ID 5601405035

ชื่อ นายอุทัย แซ่อึ้ง

ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ. อาจารย์สอนพิเศษ

ที่ทำงาน ร้านทัย มู่รี่ แอนด์ อิเลคทริค, โรงเรียนวัดทับยายท้าวที่อยู่ 102 ม.10 โพลงมะเดื่อ เมือง นครปฐม 73000

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th